25. oktober 2018

Laboratorieforsøgs betydning for elevers læring, set gennem lærernes briller

IND's studenterserie nr. 66. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Martin Mejlhede Jensen, 2018 (Københavns Åbne Gymnasium)

Laboratorieforsøgs betydning for elevers læring, set gennem lærernes briller [pdf, 6,7 MB]

Vejleder: Helle Mathiasen

Resume

Dette projekt tager empirisk udgangspunkt i mine elevers 688 undervisningsevalueringer af min gymnasielle naturfaglige undervisning 2010- 2017. Ud fra denne empiri tilrettelægges resten af projektet, herunder lærerinterviewguides. Målet er at få lærerne til at forholde sig til elevernes argumenter og begrebsverden, som den fremgår af elevernes kommentarer i relation til laboratorieforsøg i evalueringsskemaerne.

En femtedel af eleverne, nævner spontant forsøg som noget der har været vigtigt for undervisningen. 23% (159/688) har spontant nævnt forsøg i evalueringsskemaet, og heraf er 96% af kommentarerne positive i forhold til forsøg. Eleverne har 5 overordnede kategorier af argumenter for forsøg i undervisningen: Sanse, forstå, færre elever i lokalet, variation og mening.

Med udgangspunkt i elevernes 5 argumenter blev det besluttet at undersøge:
Laboratorieforsøgs betydning for elevers læring, set igennem lærernes briller

Set igennem lærernes briller er alle fem elev-argumenter for laboratorieforsøg vigtige. Derudover er lærerne samtidig også fokuserede på en række andre argumenter, der har betydning for elevernes læring fra laboratorieforsøg. Argumenterne er samlet i ni kategorier: Hverdagsrelevans, identitet, motivation, håndværk, dannelse, laboratoriesikkerhed, aha-oplevelse, dobbeltlæring og simplicitet. Disse kategorier kan samles under tre hovedkategorier motivation, laboratoriefærdighedstræning og forståelse.