2. juli 2019

Diskursanalyse af litteraturen og hos lærer i forbindelse med brugen af eksterne læringsmiljø, med en underviser tilknyttet

"Diskursanalyse af litteraturen og hos lærer..." - [1.2Mb]

IND's studenterserie nr. 79. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Yvonne Herguth Nygaard, 2019.

Vejleder: Marianne Achiam

Abstract

This thesis examines the field about external learning environments, with an instructor connected, and the discourse regarding schoolteachers' use of these. There is a focus on identifying the discourse on the field and what importance the discourse has for the design of the programs in the external learning environments.