15. juli 2021

Peer feedback: Fra modstand til mestring?

Peer feedback: Fra modstand til mestring? [2.0 MB]

IND's studenterserie nr. 98. Masterafhandling - Master i scienceundervisning.

Søren Bystrup Jacobsen, 2021.

Vejleder: Helle Mathiasen

Resume

Formativ evaluering spiller en central rolle for elevers læring. Et stort fokus på summativ evaluering i det danske skolesystem er dog en udfordring for en læringsfremmende evalueringskultur. I denne opgave undersøges det, hvordan teknologibaseret peer evaluering vha. Peergrade i kombination med lærerevaluering kan supplere den summative evaluering og indgå som den formative del af en portfolioevaluering på to danske gymnasiebiologihold i løbet af et skoleår.

22 elever indgik i et mixed-methods-design, hvor 61 elevtekster og peer feedback til 123 elevtekster blev analyseret vha. meningskategorisering. To elever indgik i et casestudie, hvor interviews, elevtekster og feedback blev analyseret. Undersøgelserne viste, at forbedringer i egne opgaver primært forbindes med at give feedback - især når eleverne kan identificere specifikke problemer i kammeraternes opgaver. Undersøgelserne viste desuden, at eleverne i begge klasser var mere refleksive i deres tilgang til peer evaluering, i forhold til når evalueringen kom fra læreren og derfor opnåede større forståelse for ændringer de tilføjede i deres tekster. Især i den ene klasse var eleverne indledningsvist skeptiske i forhold til anvendeligheden af egen og kammeraters feedback, hvilket påvirkede deltagelsen i peer evaluering. I løbet af skoleåret ændrede deltagelsen sig dog markant, så klassen indgik i lærer- og peer evaluering på samme niveau. I den anden klasse gav det empiriske design ikke mulighed for at identificere tilsvarende udvikling.

Casestudiet pegede på, at mindre skepsis for kammeraters feedback og større motivation for at indgå i formative processer var årsag til den øgede deltagelse i peer evaluering, hvilket indikerer en højere grad af mestringsorientering blandt klassens elever. Med baggrund heri konkluderes, at teknologibaseret peer evaluering i kombination med lærerevaluering kan indgå i en konstruktiv evalueringspraksis, som understøtter elevers læring.