15. maj 2009

Didaktik på tværs af matematik og historie

Didaktik på tværs af matematik og historie
- en prakseologisk undersøgelse af de gymnasiale studieretningsprojekter
 

[pdf, 8238 KB]

Specialerapport, IND's studenterserie nr. 10. Matematik.

 

Britta Hansen, Institut for Naturfagenes Didaktik

Vejleder: Carl Winsløw

Emner