11. marts 2010

Logiske strukturer i matematisk analyse på gymnasieniveau

Logiske strukturer i matematisk analyse på gymnasieniveau
Et forløb om kvantorer og ε-δ-definition af grænseværdi

[pdf, 4,5 MB]

Specialerapport, IND's Studenterserie nr. 16, februar 2010. Matematik.

Signe Ougaard, Institut for Naturfagenes Didaktik 

Vejleder: Carl Winsløw

Emner