10. august 2012

Valideringssituationer i undervisningsforløb om differentialligninger og radioaktivitet

Valideringssituationer i undervisningsforløb om differentialligninger og radioaktivitet [pdf, 2,89 MB]

IND's studenterserie nr. 27. Specialerapport. Matematik.

Astrid Krogstrup Camilus, august 2012

Vejleder: Carl Winsløw.

Abstract

I specialet undersøges karakteren af valideringssituationer i matematik- og fysikundervisningen i stx. Valideringssituationer er en særlig type didaktisk situation inden for teorien om didaktiske situationer (TDS). Validering spiller en særlig rolle i matematikken, og det er vigtigt, at den er rationelt funderet. For at belyse dette har jeg observeret undervisningsforløb i matematik og fysik i en 2. g klasse om differentialligninger og radioaktivitet. For at kunne identificere og karakterisere valideringen i klasserumsinteraktionerne har jeg brugt TDS som analyseværktøj. Mit hovedfokus har været på matematikken, hvor jeg har set nærmere på en grafisk tilgang til emnet og set på matematisk modellering. Fysikforløbet har jeg brugt til at se på, om validering af de bagvedliggende modeller indgår som en del af laboratorieforsøg. Observationerne viste, at valideringen af elevernes udsagn under tiden ikke foretages ud fra matematikkens logiske rationalitet, og at rationaliteten derfor mistes. Observationerne viste også, at lærers og elevers syn på eksperimentelt arbejde i fysik er i konflikt. Det er dog vanskeligt at konkludere noget entydigt fra forløbene, da jeg kun har haft mulighed for at gå i dybden med få lektioner og situationer samt kun en enkelt klasse.

Emner