23. april 2013

Kvantekemi i gymnasiet - Tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af et undervisningsforløb

Kvantekemi i gymnasiet [pdf, 5 MB]

IND's studenterserie nr. 29. Bachelorprojekt. Kemi.

Morten C. B. Persson, april 2013

Vejledere: Stephan P.A. Sauer og Lene Møller Madsen

Abstract

Emnet kvantekemi er stort set ikke repræsenteret i gymnasiernes kemipensum. Dette er måske uhensigtsmæssigt da det udgør en væsentlig del af hvad kemifaget er og er tæt forbundet med andre delemner. Derfor undersøges i denne opgave muligheden for at introducere emnet på gymnasialt niveau. Dette gøres gennem planlægning, udførelse og evaluering af et undervisningsforløb, tilrettelagt efter 6F-modellen for undersøgelsesbaseret undervisning. Derfor er det både opgavens formål at teste tilgængeligheden af emnet kvantekemi for gymnasieelever og at teste modellens anvendelighed i denne sammenhæng.

Det konkluderes at emnet godt kan introduceres på gymnasieniveau, men at det bestemt kræver et vist eksisterende vidensniveau indenfor fysik og matematik. Desuden er det nødvendigt, for at fremhæve nytten af en sådan introduktion, at lægge vægt på emnets samspil med andre delemner i gymnasiets naturvidenskabelige pensum. Det er ikke muligt på baggrund af projektet at konkludere hvor vidt 6F-modellen fordrer god indlæring hos eleverne, men den er helt sikkert effektiv med hensyn til at engagere eleverne i en aktiv læringsproces. Det konkluderes også at en anderledes anvendelse af modellen måske kunne have ført til bedre resultater.

Emner