15. august 2013

Når børn forsker i matematik, Processer og betingelser i Math en Jeans

Når børn forsker i matematik, Processer og betingelser i Math en Jeans [4 MB]

IND's studenterserie nr. 31. Specialerapport. Matematik.

Simone Gravlund Nielsen, august 2013

Vejleder: Carl Winsløw.

Resumé

Dette speciale undersøger den franske aktivitet ved navn ’Math en Jeans’, der giver børn og unge mulighed for at prøve at forske i matematik med henblik på at øge deres interesse for faget. 

I specialets første del analyseres en række tilfældigt udvalgte Math en Jeans opgaver. Det viser sig her, at en typisk Math en Jeans opgave er åben, ikke giver anledning til én løsningsmetode eller ét facit og kan betegnes som et matematisk problem. Hernæst belyses i specialets anden del arbejdsprocessen i Math en Jeans gennem analyse af fire konkrete situationer med Teorien om didaktiske situationer (TDS) som teoretisk referenceramme. Observationerne er foretaget på den franske skole i København, hvor elever, i hvad der svarer til 6. og 7. klasse, har arbejdet med Math en Jeans problemet Matematisk solitaire. Der rettes i analysen fokus på organisering af arbejdet, lærerens rolle, elevernes udbytte samt de udfordringer de møder i arbejdet med opgaven. Endelig belyses Math en Jeans fra et institutionelt perspektiv i specialets tredje del med Den antropologiske teori om det didaktiske (ATD) som analyseredskab. Analysen viser her markante forskelle på danske og franske betingelser, og det bliver klart, at der er en række udfordringer forbundet med at implementere en aktivitet som Math en Jeans i danske skolesammenhænge, som skal findes på de øverste niveauer af didaktisk bestemmelse.

Emner