12. december 2013

Et didaktisk design om definition, eksistens og eksakt værdi af bestemt integral

Et didaktisk design om definition, eksistens og eksakt værdi af bestemt integral [3 MB]

IND's studenterserie nr. 33. Kandidatspeciale. Matematik.

Nicole Koefoed, december 2013

Vejleder: Carl Winsløw.

Abstract

Dette speciale skrives i Matematikdidaktik, og det overordnede formål er en undersøgelse af, om en mere præcis tilgang til det bestemte integral kan gives til en dansk gymnasieklasse, og specielt om de mere topologiske spørgsmål vedrørende det bestemte integral kan indgå. Specialet indeholder en teoretisk præsentation af det bestemte integral og det beskrives, hvordan emnet introduceres i de nutidige gymnasielærebøger. I forlængelse af dette indeholder specialet et design af et undervisningsforløb, og den empiriske del baseres på udførelsen af dette i en lånt 2.g-klasse på Hvidovre Gymnasium og HF. 

Endvidere indgår Den Antropologiske Teori om det Didaktiske som den teoretiske ramme for specialet, og desuden er en epistemologisk referencemodel udviklet for at muliggøre et studie af den planlagte og den realiserede didaktiske proces, som præciseres i en a priori og a posteriori analyse. På baggrund af de to analyser belyses de didaktiske begrænsninger, udfordringer og muligheder, som eksisterer i forbindelse med undervisning i det bestemte integral.

 

Emner