21. december 2007

En Covarians-tilgang til Variabelsammenhænge i Gymnasiet - i et semiotisk perspektiv

Niels Nørskov Laursen, juni 2007. Specialerapport. IND's studenterserie nr. 6. Matematik.

En Covarians-tilgang til Variabelsammenhænge i Gymnasiet - i et semiotisk perspektiv (1721 kb)

Vejleder: Professor Carl Winsløw, IND

Bilag til specialerapporten kan rekvireres ved henvendelse til forfatteren (kan kontaktes via IND).

Emner