23. juni 2008

Frafald fra matematikuddannelsen

Institut for Matematiske Fag bad i foråret 2008 IND identificere årsager til matematikuddannelsens 'tidlige' frafald, dvs årsager til at studerende forlader bacheloruddannelsen i matematik inden for de første par år af studiet. Navnlig faktorer som instituttets uddannelsesansvarlige har mulighed for at reagere på er af interesse her.

Vi har valgt at belyse spørgsmålet ved at se nærmere på de studerende der påbegyndte matematikuddannelsen i efteråret 2006.

Rapport: Hvorfor gik de ud? En analyse af frafald på årgang 2006 af matematikstudiet [pdf, 115 KB]

Medvirkende fra IND:

Christine Holm
Kjeld Bagger Laursen
Carl Winsløw