3. januar 2007

Evaluering af brobygningskurser i biologi og matematik

KU har i efteråret 2006 afholdt brobygningskurser for gymnasieelever i fagene biologi, matematik, engelsk og musik. Brobygningsprojektet er koordineret af kompetenceenheden.

IND har fulgt kurserne i matematik og biologi undervejs, og bidrager til evalueringen af forløbene. Særligt varetager IND den praktiske behandling af spørgeskemasvarene fra kurserne i biologi og matematik.

Koordinator for det samlede brobygningsprojekt:
Lisbeth Ihleman

Deltagere fra IND:
Kjeld Bagger Laursen
Christine Holm