1. juni 2007

DASG - midtvejsevaluering 2007

IND har stået for midtvejsevalueringen af 2 delprojekter under Danske Science Gymnasier (DASG) 2006/2007. Det drejer sig om "Naturvidenskab for Alle", som sigter mod at udvikle undervisningen og undervisningsmaterialer i Naturvidenskabeligt grundforløb og "Dataopsamling og databehandling", som sigter mod at integrere nye metoder i det eksperimentelle arbejde og udvikle mere eksperimenterende arbejdsformer.
Derudover har IND også gennemført en generel undersøgelse af DASG-skoleledelsernes medvirken i DASG-samarbejdet.

Rapporter fra midtvejsevalueringen: 

  • Naturvidenskab for alle – Naturvidenskabeligt Grundforløb (pdf, 0.32 MB, 28 sider) - 1. juni 2007
  • Dataopsamling og Databehandling (pdf, 0.33 MB, 41 sider) - 1. juni 2007
  • Erfaringsopsamling fra skoleledelserne (pdf, 0.25 MB, 19 sider) - 1. juni 2007

De tre rapporter ligger på DASG's hjemmeside, http://www.dasg.dk, hvor der også findes yderlige beskrivelser af de enkelte udviklingsprojekter under DASG. 

Projektbeskrivelser for midtvejsevalueringerne:
Generel beskrivelse af DASG-evalueringsprojekterne
Særskilt beskrivelse af "Naturvidenskab for alle"

Medvirkende fra IND:
Christine Holm, Lene Møller Madsen  og Kjeld Bagger Laursen