6. oktober 2008

DASG-projekter 2008

Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, har i skoleåret medvirket 2007-2008 i tre projekter sammen med Danske Science Gymnasier (DASG, www.dasg.dk)

Medvirkende fra IND: Lene Møller Madsen og Christine Holm

1. Didaktisk følgeforskning på "Dataopsamling og databehandling"

Medarbejdere fra IND følger i foråret 2008 undervisning i projektet "Dataopsamling og databehandling" med henblik på at analysere didaktiske aspekter af projektet. Der vil være fokus på nye dataopsamlingsmetoders påvirkning af det eksperimentelle arbejde (udvikling af elevernes eksperimentelle kompetencer, grad af autenticitet og åbenhed, brug af forskellige repræsentationsformer etc.).
Af praktiske grunde er det kun muligt at følge fysik i foråret 2008 (idet øvrige deltagende fag først igen anvender det eksperimentelle udstyr i forbindelse med nv-forløb i efteråret 2008).

Opgaven rapporteres med artikel til MONA (planlagt til nummer 4/2008, af interne MONA-redaktionelle årsager bliver det dog først i nummer 1/2009) udarbejdet i samarbejde med de involverede lærere. Desuden tilbyder medarbejdere fra IND deltage med oplæg i DASG-kursus efterår 2008.

2. Slutevaluering af "Naturfag for alle - naturvidenskabeligt grundforløb"

Slutevalueringen tager udgangspunkt i den foretagne midtvejsevaluering og forholder sig til de opstillede mål for projektet samt de opnåede resultater.
Undersøgelsen gennemføres som et desk-study af det udarbejdede materiale og en netbaseret spørgeskemaundersøgelse med opfølgende interview af relevante deltagere.

3. Midtvejsevaluering af "Jordobservationer"

Formål med undersøgelsen er at dokumentere tekniske muligheder og problemer forbundet med anvendelse af såvel hardware som software. Desuden beskrives hvilke nye faglige kompetencer projektet giver mulighed for at fremme, og hvilke didaktiske erfaringer der er opsamlet i projektets første periode med henblik på at kunne forbedre den sidste del af projektforløbet.

Undersøgelsen gennemføres som interviews med lærere og elever på en enkelt udvalgt skole, samt fokusgruppeinterviews med udvalgte lærere på kursusdag i foråret under forudsætning at der planlægges en sådan kursusdag.