01. marts 2007

Den gode underviser

Prodekanen for undervisning nedsatte i november 2006 en arbejdsgruppe med overskriften "Den gode underviser - incitamenter og redskaber".

Sammensætning af arbejdsgruppen:
Søren Eilers, Institut for Matematik (formand)
Marianne Ellegaard, Biologisk Institut
Eva Wulff Helge, Institut for Idræt
Ian Bearden, Niels Bohr Institutet
Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik

Projektbeskrivelse: Prodekanens projektbeskrivelse fra 13. november 2006 (doc)
Arbejdsgruppens rapport fra 1. marts 2007: Den gode underviser - incitamenter og redskaber (pdf)
Rapporten er også udgivet på tryk i serien DidakTips, se DidakTips 9.