23. juni 2009

Drømme om universet

I dette projekt udvikler IND i samarbejde med Nationalmuseet et tværfagligt undervisningsforløb, der kan bruges i forbindelse med gymnasiets AT-undervisning. Forløbet handler om paradigmeskiftet fra det geocentriske verdensbillede til det heliocentriske. Det skal afvikles på Nationalmuseet og inkluderer rollespil, rundvisning, og eksperimentelt arbejde.

Projektperiode: Februar - Juni 2009
Projektmedarbejdere: Vibeke Mader, Nationalmuseet (projektansvarlig), Jesper Bruun, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
Eksterne projektmedarbejdere: Peter Frederiksen, Nationalmuseet, Valdemar Kølle, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Projektbeskrivelse:

Projektet går ud på at udvikle et undervisningsforløb til brug i gymnasieundervisningen. Forløbet afvikles på Nationalmuseet af historiestuderende i samarbejde med klassens fysiklærer og eventuelt historielærer.

Målet er, at eleverne skal opnå en forståelse af hvordan videnskabelige verdensbilleder kan forandre sig. Både fysiske data og den tid, den omverden, og de personer disse data fortolkes og sættes i relation til er vigtig for at forstå, hvorfor videnskabens verdensbilleder ændres. Forløbet er primært tænkt som et AT forløb.

Projektet er et samarbejde mellem Nationalmuseet, IND og udvalgte gymnasier. Nationalmuseet er hovedansvarlig og ansvarlig for det historiske indhold, mens IND er ansvarlig for det didaktiske og fysikfaglige indhold. Projektmedarbejderne arbejder tæt sammen igennem alle dele af projektet, fordi vi vil sikre at forløbet bliver tværfagligt. Gymnasierne deltager for at teste og give feedback på produktet.

For at modellere hvordan videnskabelige verdensbilleder forandres, tager vi udgangspunkt i Thomas Kuhns "Videnskabens Revolutioner" og de deri præsenterede begreber paradigmeskift og inkommensurabilitet. Eleverne skal opnå indsigt dels ved at deltage i en aktiv rundvisning, ved at arbejde i grupper om instrumenter fra Tycho Brahes og Galileis tid, samt ved gennem et rollespil at argumentere for en bestemt fortolkning af data ud fra forskellige verdensbilleder.

Hen mod slutningen af projektet tester vi forløbet på en række gymnasieklasser. Vi vil dels hente feedback fra lærerne angående det faglige indhold samt undervisningsmetoderne og dels spørge ind til elevernes faglige udbytte og attitude. Sidst men ikke mindst skal vi bruge feedback fra de historiestuderende som skal afvikle forløbet.

Projektet bliver udbudt af Nationalmuseet fra efteråret 2009, og til den tid skriver projektgruppen også en artikel til Nationalmuseet blad Arbejdsmarken.

Drømme om Universet er en del af INDs gymnasieudviklingsprojekter og drager også på museumsdidaktisk forskning og udvikling.