11. januar 2012

Efteruddannelse af naturfagslærere - UBNU - 2011-2012

IND udvikler og gennemfører et efteruddannelseskursus for gymnasie- og folkeskolelærere om undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (UBNU / IBSE). Kurset gennemføres for 2 hold, ét på Fyn og ét i København. Kurset løber over 3 kursusgange fra november 2011 til marts 2012. Et fælles forløb for både gymnasielærere og lærere ved folkeskoler (i udskolingen) skal bidrage til at man i de to skoleformer udvikler en samstemmende terminologi og arbejdsmetoder inden for de naturvidenskabelige fag, så eleverne oplever en mere glidende overgang fra folkeskole til gymnasiale uddannelser. Fokus i kurset bliver at transformere sine sædvanlige undervisningsforløb, så de bliver undersøgelsesbaserede og elevaktiverende.

Projektdeltagere:

Christine Holm, projektleder, kontaktperson, IND 
Claus Jessen, kursuskoordinator og underviser, Ørestad Gymnasium
Bjarke Skipper Petersen, underviser, Ørestad Gymnasium og IND
Jens Dolin og Robert Evans, tilknyttede forskere og oplægsholdere, IND

Tidsplan:

Projektet løber i perioden fra apil 2011 til december 2012. Selve kurset gennemføres november 2011-marts 2012. Rapport om projektet følger ultimo 2012. 

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, IND, S-Team, og de deltagende skoler.

Yderligere information: