15. juni 2007

Formidlingskursus forår 2007

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) udbyder i foråret 2007 et formidlingskursus primært rettet mod aktørerne i Cirkus Naturligvis (CN), men også for andre særligt udvalgte deltagere.

Formålet er at bidrage til kvaliteten af deltagernes naturfaglige formidling og undervisning, med særligt henblik på de aktiviteter som CN forestår i danske grundskoler. Samtidig ønsker vi at gøre os erfaringer med formidlingskurser mhp. at vi inden længe kan udbyde regulere uddannelser i naturfaglig formidling og kommunikation.

Kursusarrangører: Ellen Berg Jensen og Sebastian Horst

Kursets hjemmeside: http://isis.ku.dk/kurser/kursus26217.htm