06. april 2006

GIS i kurset 'Klima, jord & vand', Blok 3, F2006

Som en opfølgning på udviklingsprojektet vedrørende kurset GIS & Kartografi, blok 1, E2005 på Geografisk Institut, har vi ønsket at undersøge, hvordan de studerendes GIS-kompetencer blev anvendt i den efterfølgende geografiundervisning. Der er således ikke tale om et udviklings- eller evalueringsprojekt rettet mod kurset Klima, jord & vand i sin helhed, men om en mindre udløber af udviklingsprojektet vedrørende GIS & Kartografi.
Se Notat [pdf-fil, 45kb]
Projektdeltagere fra IND: Christine Holm og Lene Møller Madsen