25. januar 2008

Toning af udvalgte studiefag mod gymnasiet

Bachelorstudienævnet nedsatte i november 2007 et udvalg, som fik til opgave at komme med forslag til nye tiltag med henblik på at styrke fakultetets indsats i forhold til at uddanne nye gymnasielærere, herunder øge rekrutteringen og fastholdelsen af studerende med dette erhvervsmæssige sigte. Det nøjagtige kommissorium for udvalgets arbejde er vedlagt som bilag 1; udvalget har herefter præciseret og prioriteret dette med henblik på de første måneders arbejde, som det fremgår af rapporten:

Udvalget arbejder i de kommende måneder videre med de opgaver, som er nævnt i denne rapport.

Udvalget har haft flg. sammensætning:

Carl Winsløw (Institut for Naturfagenes Didaktik, formand)
Else Trangbæk, Institut for Idræt
Ian Bearden, Niels Bohr Instituttet
Jens Hugger, bachelorstudienævnet og Institut for Matematiske Fag
Joakim Groth, kommunikationschef, fakultetssekreteriatet
Britta Hansen, studerende, matematik
Mikkel Schou Nielsen, studerende, fysik