01. januar 2013

Gymnasiefremmede elever, 2. runde, 2011/2012

Ti skoler eller netværk af flere skoler har i 2011-2012 gennemført udviklingsprojekter under UVM's fokusområde om øget fagligt udbytte for gymnasiefremmede elever. IND har i tilknytning hertil gennemført et netværks- og analyseprojekt, som har fulgt og faciliteret skoleprojekterne og analyseret de tværgående erfaringer.

Dette var 2. runde af projektet. Oversigt over alle runder: Se boksen til højre.

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen for projektet den 23. oktober 2012 på Niels Brock er der udgivet en tværgående rapport fra projektet:

Andre resultater og aktiviteter

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)

Projektperiode

Dette var 2. runde af projektet: Januar 2011 - november 2012.
Projektet fortsatte  med 3. og 4. runde af projektet. Den 1. runde af projektet (2010-2011) blev afsluttet i april 2011. Se link til de øvrige runder i boksen til højre.

Formål med IND's følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Projektets formål var at bidrage til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de skoleprojekter, som blev igangsat fra januar 2011, med fokus på at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af gymnasieforløbet. Skoleprojekterne sigtede mod at udvikle undervisningen inden for en nærmere afgrænset fagrække på de fire gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf), så den imødegår nogle af de vanskeligheder forskning har peget på, gymnasiefremmede elever kan have i forhold til de enkelte fag. Skolerne har gennemført udviklingsarbejder og eksperimenteret med pædagogiske former og udvekslet erfaringer om eksperimenterne. Formålet med det tværgående følge-, faciliterings- og analyseprojekt var at sikre en fælles rød tråd gennem projekterne, som gør det muligt at foretage en samlet vurdering af erfaringerne med de forskellige indsatser i forhold til nogle formulerede fokuspunkter, og på denne baggrund formulere anbefalinger til videre udviklingslinjer i de gymnasiale uddannelsers arbejde med at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen. Fokuspunkterne skal være gennemgående for skoleprojekterne, uden at de nødvendigvis er udtømmende i forhold til de enkelte projekters problemformuleringer og udviklingsmål.

Se den detaljerede projektbeskrivelse: