20. februar 2008

Gymnasielærerdag på NAT 2008

Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet afholdt 1. februar 2008 en faglig inspirationsdag med fokus på jordens klima, før, nu og i morgen. Dagen bød på fælles faglige foredrag og 18 forskellige workshop, og involverede således mange medarbejdere fra fakultetets institutter. Programmet løb fra kl. 9.30 - 20.00 og deltagelse var gratis. Der var overvældende interesse for arrangemenet med ca. 250 deltagere.

IND stod for koordinering af dagen i samarbejde med fakultetets kommunikationsafdeling. Projektgruppe fra IND:

Medvirkende fra Det Naturvidenskabelige fakultet

Liste over alle medvirkende (pdf)

Evaluering

Med henblik på forberedelsen af et lignende arrangement i 2009 sammenfattede projektgruppen erfaringerne fra dagen: