18. februar 2009

Gymnasielærerdag 2009 - NAT, LIFE, FARMA

IND deltager i planlægningen af naturvidenskabelig inspirationsdag for gymnasielærere, som skal finde sted fredag den 30. januar 2009. Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT), Det Farmaceutiske  Fakultet (FARMA) og Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) står i fællesskab for arrangementet.

Koordinationsgruppe:

Projektgruppen står for planlægningen af arrangementet i samarbejde med kommunikationsafdelingerne fra de tre fakulteter og under medvirken af en række foredragsholdere, workshopansvarlige mv fra de forskellige institutter.

Evaluering af Gymnasielærerdagen:

Erfaringsopsamling fra gymnasielærerdagen rettet mod planlægning af næste års gymnasielærerdag: Evalueringsnotat

Hjemmeside for arrangementet:

Oplysninger om program og workshops opdateres fra arrangementets 'officielle' hjemmeside. Herfra vil gymnasielærerne kunne tilmelde sig fra 1. oktober 2008. 
http://www.science.ku.dk/inspirationsdag/

Detaljerede oplysninger for de medvirkende bidragydere