01. december 2005

Hvidbog 2005

Fakultetet har haft nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en hvidbog stilet mod Rektor, om naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Globaliseringsrådets konference 10.-11. november 2005 var deadline for hvidbogen. Hvidbogen har til formål at give et overblik over hvad vi på Fakultetet véd om naturvidenskabelige universitetsuddannelser mht. rekruttering, fastholdelse, motivation, specialisering, udvikling, samspil med didaktisk forskning mv. Samtidig skal hvidbogen pege på indsatser der vil kunne forventes at have positive effekter.
Hvidbog om Naturvidenskabelige Universitetsuddannelser [pdf-fil, 223 kb]
Bilag til Hvidbog [pdf-fil, 291 kb]
Kommissorium for Hvidbogsarbejdsgruppen [pdf-fil]
Tovholder: Sebastian Horst