01. marts 2009

Institutudviklingsprojekter 2009

I 2009 igangsættes et projekt ved hvert institut under SCIENCE. Udviklingsprojekterne indgår som en integreret del af institutternes opfølgning på de systematiske undervisningsevalueringer og er en fælles strategisk satsning i 2009 under det strategiske indsatsområde "Kvalitetssikring af uddannelse og undervisning". IND deltager i alle projekter som konsulent mhp. sparring og vidensdeling.

Dekanatets sagsnotat fra 27. februar 2009 (pdf) der beskriver de formelle rammer.

Projektskabelon samt forslag til temaer (Word-fil)

Projektkoordinator: Sebastian Horst.