23. februar 2009

Klimaforandringer som wicked problem

Kurset retter sig til deltagere med en længerevarende uddannelse indenfor teknologi, naturvidenskab eller samfuldsfag. Deltagerne lærer gennem forskellige videnskabsteoretiske og samfundsfaglige metoder at analysere grundlaget for at kunne træffe så kvalificerede beslutninger som muligt indenfor problemområder der relaterer sig til klimaforandringer.

Projektets forløb: 2007-2009

Projektmedarbejdere: Camilla Rump, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU (projektansvarlig), Jens Dolin, Institut for Naturfagenes Didaktik, KU

Eksterne projektmedarbejdere: Tom Børsen Hansen, Institut for uddannelse, læring og filosofi, Aalborg Universitet, Steen Hviid, ekstern lektor, CBIT, RUC