20. maj 2010

10. Maj-konference 2010

Projektperiode: Marts 2009 - Maj 2010
Projektgruppe fra IND:  Christine Holm (projektansvarlig), Sebastian Horst, Kjeld Bagger Laursen, Lene Møller Madsen,  Bjørn Friis Johannsen, Nadia Nordmaj (sekretariat)

Eksterne projektmedarbejdere: Frederik V. Christiansen (IND/FARMA), repræsentant fra LIFE.

Projektbeskrivelse:

Forberedelse af den 10. Maj-konference om matematik- og naturfagsdidaktik. Maj-konferencen er en aktivitet som institutionerne i netværket bag Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik (DCN) har fortsat efter DCN's formelle afslutning i 2001. I 2010 er det KU (NAT, LIFE og FARMA) som skal være vært for konferencen.

Temaet er "Forskningsbaseret undervisning".

Se konferencens hjemmeside: www.ind.ku.dk/majkonference hvor der også er præsentationer mm.

Proceedings fra Majkonferencen 2010:
IND's skriftserie nr. 21: Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer (udkommet maj 2011)