20. april 2007

MatC evaluering

Evaluering og erfaringsopsamling for matematik C efter gymnasiereformen. Evalueringen er udført af et konsortium bestående af IND, matematiklærerforeningerne for hhx og stx,og Metropolitanskolen. Projektet er finansieret med støtte fra Undervisningsministeriet.

Rapporten er udgivet i IND's skriftserie og kan rekvireres ved henvendelse, eller downloades her fra siden:
Se IND's skriftserie nr. 16

Koordinator for projektet på IND: Christine Holm