1. juli 2009

Naturvidenskabelig studiekompetence

IND fået midler af Undervisningsministeriet til at gennemføre et projekt der går ud på at forsøge at måle naturvidenskabelig studiekompetence.

Projektets formål er at erhverve viden om gymnasieelevers studiekompetence i forhold til at tage videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser: Hvilke studiekompetencer inden for det naturfaglige område er afgørende for at kunne starte på og gennemføre første studieår af en videregående naturvidenskabelig/teknisk uddannelse? Og i hvilket omfang kan det afgøres om gymnasieelever opnår disse kompetencer?

Arbejdet fokuserer på at sammenligne fagene fysik, matematik og (natur)geografi i gymnasiet med de tilsvarende fag på universitetet, men inddrager også andre fag og studier.

Der er blevet gennemført en række pilotundersøgelser som grundlag for at planlægge projektet i detaljer. I juni 2008 blev indsamlet data (interview og spørgeskemaundersøgelse) fra 3.g'ere under den nye gymnasiereform. I februar 2009 gennemføres en spørgeskema undersøgelse blandt hele 1. årgang på naturvidenskab på KU, som suppleres med interview.

Projektet løber frem til sommeren 2009. Projektgruppen består pt. Hanne Lillemose Sørensen, Lars Ulriksen og Sebastian Horst, som kan kontaktes for yderligere oplysninger.