13. oktober 2011

Nye Naturfagslæreres Netværk 2010/2011

Formålet er at opbygge et netværk som kan støtte nyuddannede lærere i gymnasiets naturfag til i deres første år at udvikle en undervisningsmæssig praksis baseret på feltets erfaringer og fagdidaktisk forskning.

Projektdeltagere:
Kursuskoordinator Claus Jessen (cjessen@ind.ku.dk eller 3145 1345), Ørestad Gymnasium og IND
Konsulent  Christine Holm, IND
Jens Dolin, IND

Varighed: November 2009 - oktober 2011

Finansiering: Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, IND og de deltagende skoler.

Hjemmeside: Kursushjemmeside for netværket 2010/2011
Her findes kursusbrochure, tilmeldingsskema, mm.

Formål

Overordnet formål er at opbygge et netværk som kan støtte nyuddannede lærere i gymnasiets naturfag til i deres første år at udvikle en undervisningsmæssig praksis baseret på feltets erfaringer og fagdidaktisk forskning.

Der kan herigennem opfyldes en række målsætninger:

  • At facilitere overgangen fra at arbejde med naturvidenskab til at arbejde med naturfag, dvs. at transformere videnskabsfaget til undervisningsfag.
  • At skabe et forum for erfaringsudveksling på tværs af skoleformer og skolekulturer og herigennem skabe synergieffekt mellem skolerne.
  • At skabe et forum for diskussion og indførelse af nye undervisningsformer og undervisningsmidler i naturfagene.
  • At fastholde nye naturfagslærere i gymnasiet ved at udvikle et rum for italesættelse af faglige, personlige og sociale udfordringer i deres arbejde

Rapport

Nye Naturfagslæreres Netværk  - slutevaluering projekt 125852 (pdf, 493 KB) Rapport til UVM med erfaringerne fra netværket 2010-2011. Heri kan ses det endelige program for møder og aktiviteter i netværket.

Opfølgning - relaterede projekter

En ny runde af netværkskurset gennemføres i 2012/2013, se
Nye Naturfagslæreres Netværk 2012/2013