29. april 2011

Gymnasiefremmede elever, 1. runde, 2010/2011

Negativ social arv - følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Ni netværk af gymnasiale uddannelser (stx, hhx, htx og hf) har gennemført udviklingsprojekter, hvor indsatser i og omkring undervisningen skal forbedre gymnasiefremmede elevers muligheder i gymnasiet. IND's projekt har fulgt projekterne og analyseret de tværgående erfaringer.

Følge- og analyseprojektet har bidraget til kvalificering af og opsamling på tværgående erfaringer og konklusioner fra de skolebaserede netværksprojekter, som blev igangsat fra januar 2010.

Følge- og faciliteringsdelen af IND's projekt har bidraget til at sikre en fælles rød tråd gennem skoleprojekterne i form af nogle fokuspunkter, som skulle gøre det muligt at foretage en samlet vurdering af erfaringerne, og på denne baggrund formulere anbefalinger til videre udviklingslinjer i arbejdet med at støtte gymnasiefremmede elevers udbytte af undervisningen.

Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet, Institut for Naturfagenes Didaktik samt de medvirkende skoler.

Dette var første runde af projekter om gymnasiefremmede. Oversigt over alle runder: Se boksen til højre

Rapport

I forbindelse med slutkonferencen den 29. marts 2011 er der udgivet en kort, sammenfattende rapport fra følge- og analyseprojektet:

Andre resultater og aktiviteter

Projektgruppe fra IND

Lars Ulriksen 
Christine Holm
Aase H. Bitsch Ebbensgaard  (Aebbensgaard@ind.ku.dk)

Projektets varighed

Projektet startede december 2009 og løb frem til april 2011

Projektet fortsatte med en ny runde af netværksprojekter fra januar 2011 til juli 2012 - se mere information på: Gymnasiefremmede elever - følge-, faciliterings- og analyseprojekt

Projektbeskrivelse