National Strategi for natur, teknik og sundhed – Københavns Universitet

20. maj 2008

National Strategi for natur, teknik og sundhed

Regeringen har taget initiativ til en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed for at få flere unge til at uddanne sig inden for områderne.

Undervisningsministeren og videnskabsministeren offentliggjorde 19. marts 2007 en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan en strategi kan udformes. Formanden er dekan for naturvidenskab på Københavns Universitet Nils O. Andersen

Arbejdsgruppens sekretariat er placeret på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Henvendelse kan ske til Sebastian Horst.

Arbejdsgruppen vil frem til udgangen af november 2007 arbejde med oplægget til en national strategi.

Læs mere på arbejdsgruppens hjemmeside, hvor også den endelige rapport fra maj 2008 kan findes: https://nts.ind.ku.dk/