20. maj 2008

National Strategi for natur, teknik og sundhed

Regeringen tog i 2007 initiativ til en national strategi for styrkelse af natur, teknik og sundhed for at få flere unge til at uddanne sig inden for områderne.

Undervisningsministeren og videnskabsministeren offentliggjorde 19. marts 2007 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan en strategi kunne udformes. Formanden var dekan for naturvidenskab på Københavns Universitet Nils O. Andersen. 

Arbejdsgruppens sekretariat var placeret på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet. Henvendelse vedr. arbejdet kan ske til Sebastian Horst.

Arbejdsgruppen udarbejdede et oplæg til en national strategi: Et fælles løft (pdf, 16 Mb) som blev offentliggjort i maj 2008.