01. april 2007

Ny karakterskala

IND medvirker i arbejdet med at implementere den nye karakterskala og nye målbeskrivelser på det Naturvidenskabelige Fakultet, KU. På forespørgsel af fakultetet gennemførte IND en række workshops på institutterne i uge 16, 2007.

Projektansvarlig fra IND: Camilla Rump

Tekster og link med tilknytning til karakterskalaprojektet: