12. juni 2010

Ph.d.-vejledning: At lede vejen

INSPIRATION TIL PH.D.-STUDERENDE OG DERES VEJLEDERE

Pjecen "At lede vejen" er blevet til på grundlag af interviews med 15 nuværende og tidligere ph.d.-studerende, samt 7 ph.d.-skoleledere og 3 ph.d.-vejledere ved Københavns Universitet. Der er interviewet både ph.d.-studerende og vejledere ved alle 8 fakulteter.

Pjecen er også oversat til en engelsk udgave.

Forfattere: Josefine Due, Etnolog · Sofie Kobayashi, faglig sekretær, Institut for Jordbrug og Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet · Camilla Østerberg Rump, lektor, Institut for Naturfagenes Didaktik, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Udgivet med støtte fra Københavns Universitets ForskerUddannelsesRåd (KUFUR).
https://phd.ku.dk · Fotos: Christoffer Regild og Heine Pedersen · Grafisk Design: Kliborg design · Tryk: Cathos · ISBN nr. 978-87-993899-0-2