31. december 2002

Projekter 2000-2002

Bachelorer - ej blot til pynt

 • Forløbstidspunkt: januar-maj 2002
 • Projektansvarlig: Cathrine Fox Maule
 • Projektet kortlægger 'frafaldet' på de 2-årige kandidatuddannelser i MDFKfagene ved KU 1985-2002. Det viser bl.a. at siden 1992 har mindst 15 personer hvert år forladt KU med en bachelorgrad. For fysik omfatter undersøgelsen også en kortlægning af beskæftigelsen: mindst 2/3 har fået en videre uddannelse uden for KU.
 • Referencer: IND's skriftserie nr. 2

Veje gennem fysikstudiet

 • Forløbstidspunkt: 15/5-2002-1/7-2002
 • Projektansvarlig: Cathrine Hasse
 • I august 1996 mødtes 37 nye studerende hinanden for første gang i rusgruppen Charm for at blive introduceret til fysikuddannelsen på Niels Bohr Instituttet (NBI) i København. Med på holdet var antropolog Cathrine Hasse, der siden har fulgt, hvorledes det er gået holdet. I februar-juni 1998 gennemførte hendes asistent Birgit Oksbjerg en rundringning til de 37 for at høre om det stadig læste fysik, hvorfor de eventuelt var holdt op samt for at få uddybet nogle spørgsmål, der havde rejst sig for mig i forbindelse med mit feltarbejde blandt de studerende på deres første år på studiet. Disse oplysninger sammenholdes I en ny rapport, der forventes at udkomme I efteråret 2002 med oplysninger indhentet i foråret 2002 om, hvor mange af de 37 der fortsat er registreret som tilknyttet NBI og hvor mange der har forladt instituttet.
 • Referencer:
  • Hasse, Cathrine (2000) Kraftfeltet - kulturelle læreprocesser i det fysiske rum. Ph.d.-afhandling. Institut for Antropologi.
  • Hasse, Cathrine (2002) Kultur I bevægelse. Fra deltagerobservation til kulturanalyse - I det fysiske rum. Forlaget Samfundslitteratur.
  • Hasse, Cathrine (2002) Genderdiversity in play with Physics. Mind, Culture and Activity, University of California, San Diego. 9(3).
  • Hasse, Cathrine (2001) Institutional Creativity - The relational zone of proximal development. Culture & Psychology, SAGE Publication. 7(2).
  • Hasse, Cathrine (2000) Feedback-loop among Physicists - Towards a theory of relational analysis in the field. Anthropology in Action, 3/2000.
  • Hasse, Cathrine (2000) 'Overvejelser om positioneret deltagerobeservation', i Kvinder, køn & forskning, Tema: Overskridende Metoder, 4-00, Sociologisk Institut, København
  • Hasse, Cathrine (2000) ' Identitet som læreproces - en diskussion af idem et idem-forhold i faglige grupper' i Politologiske Studier , nr. 8, november, Institut for Statskundskab, København.
  • Hasse, Cathrine (2000) 'Den antropologiske læreproces', i Antropologiens muligheder og metoder i eget samfund, Proceding Papers, Etnografisk Forening, København.
  • Hasse, Cathrine (1998) Kulturelle forestillinger og køn i videnskabens samfund. Portræt af en gruppe fysikstuderende - med antropolog. Arbejdespapir nr. 4 Køn i den Akademiske Organisation. Red. Inge Henningsen
  • Hasse, Cathrine (1998) 'Learning to pattern physicist virtues: male and female dissimilarities'. In Justification and Enrolment Problems in Education Involving Mathematics or Physics (Jensen, Niss&Wedege eds.). Roskilde. Roskilde University Press.

Kandidater i matematik-, datalogi, fysik- og kemifagene fra Københavns Universitet, De gik videre, Produktion og beskæftigelse, 1985-1999.

 • Forløbstidspunkt: December 2001 - marts 2002
 • Projektansvarlige: Nils O. Andersen og Cathrine Fox Maule
 • Projektet kortlægger beskæftigelsesmønstrene for kandidaterne fra 1985 til 1999 indenfor matematik-, datalogi, fysik- og kemifagene (MDFK) fagvis og i femårsintervaller. Rapporten viser at kandidaterne fra disse fag finder beskæftigelse inden for en bred vifte af forskellige områder - det private erhvervsliv er en stor aftager af alle faggrupper, og den altdominerende arbejdssektor for dataloger, matematik-økonomer, og aktuarer. Den offentlige sektor (herunder hospitaler og sektorforskningsinstitutioner) aftager også en stor del af MDFK-kandidaterne. Undersøgelsen viser også tydeligt at mange af KU's kandidater (>30%) indenfor især kemi- og fysikfagene, samt nogle af matematikfagene tager en ph.d.grad efterfølgende kandidateksamen.
 • Se også
  • IND's skriftserie nr. 1
  • Nils O. Andersen, John Renner Hansen, Kjeld Bagger Laursen, Svend Erik Nielsen, Kandidater i Matematik-, Fysik- og Kemifagene: Hvor gik de hen? En kortlægning af produktion og beskæftigelse for perioden 1985-1999. Niels Bohr Institutet, juli 2000