05. februar 2007

Projekt "Bedre studiemiljø 2007"

Som udløber af studiemiljøudvalgets arbejde i 2006 er nedsat en arbejdsgruppe i 2007 til at foretage konkrete forandringer af det fysiske studiemiljø på HCØ, Universitetsparken 5. Målsætningen er at der er mærkbare og synlige ændringer allerede fra september 2007.

Hovedfokus ligger på at oprette flere og bedre studiearbejdspladser samt at indrette et cafemiljø.

Gruppen ledes af Robert Feidenhans'l fra Niels Bohr Institutet, og fra IND deltager Sebastian Horst.