30. juni 2006

Studiemiljøudvalg 2006

Det Naturvidenskabelige Fakultet har nedsat et studiemiljøudvalg som har haft til opgave i løbet af første halvdel af 2006 at fremkomme med begrundede forslag til forbedring af studiemiljøet. Udvalget har ved udgangen af juni afleveret sin rapport med anbefalinger og idéer. Fokus er først og fremmest vandrehallen i HCØ-komplekset. Men der gives også generelle anbefalinger til fakultetets fortsatte arbejde med at forbedre studiemiljøet.

 

Studiemiljøudvalgets hjemmeside: http://isis.ku.dk/kurser/index.aspx?xslt=default&kursusid=24036

Kontakt: Sebastian Horst