1. juni 2008

Studiemønstre - udvikling af kvantitativt værktøj

En tværfaglig og tværinstitutionel projektgruppe er dannet i 2007 med det formål at udvikle et værktøj til at kunne indsamle og fortolke kvantitativ viden om studerendes forskellige måder at studere på og forskellige behov. Værktøjet har form af et spørgeskema med tilhørende analyseforskrifter. Værktøjet tænkes brugbart på tværs af fag og universiteter til udvikling af uddannelserne samt til forskning.

Download den afsluttende rapport for pilotprojektet

Hjemmeside for studiemønsterprojektet

Deltagere i projektgruppen:

  • Camilla Rump, IND, KU
  • Frederik V. Christiansen, Farmaceutisk Fakultet, KU
  • Ingeborg Netterstrøm, PUCS, KU
  • Morten Krogh Pedersen, Center for Kulturanalyse, KU
  • Peter Hussmann Sørensen, Learning lab, DTU
  • Sebastian Horst, IND, KU
  • Tine Damsholt, Center for Kulturanalayse, KU