15. december 2007

Studiereformevaluering

Det Naturvidenskabelige Fakultet gennemførte i 2004 en omfattende studiereform som blandt andet indebar en omlægning af undervisning fra semesterstruktur til en "blokstruktur" med 4 årlige undervisningsblokke. Evalueringen af studiereformen er forløbet sideløbende i tre spor i efteråret 2007:

    1. En kvalitativ analyse udarbejdet af Institut for Naturfagenes Didaktik (IND).
    2. En statistisk analyse på baggrund af data i de studieadministrative systemer, udarbejdet af Studieadministrationen.
    3. En administrativ analyse, der belyser de nødvendige revisioner som følge af ændringer i bekendtgørelser og andre eksterne faktorer og nødvendige revisioner som følge af administrative ændringer og behov om serviceforbedring. Denne analyse er udarbejdet af Studieadministrationen.

 

Dekanatet bad IND om at bidrage til evalueringen med en kvalitativ analyse af studiereformen. Denne evaluering skulle gennemføres over en ret kort tidsperiode i september - november 2007. Vi har således ikke kunnet foretage nogen egentlige undersøgelser på kursusniveau, ej heller sammenligninger i indhold og krav med tidligere undervisning. Men vi har gennem mangfoldige kontakter med studerende, studievejledere, administratorer, undervisere og uddannelsesledere kunnet forme et ret klart billede af hvordan en række af reformens aspekter har udspillet sig.

Medvirkende fra IND

Kjeld Bagger Laursen og Christine Holm

Fra studieadministrationen har til de øvrige dele af evalueringen medvirket Jens Erik Wang (den statistiske analyse) og Pernille Wingesø Falk (den administrative analyse)

Rapporter