01. september 2008

Undervisningsevaluering på NAT

Det Naturvidenskabelige Fakultet har bedt IND medvirke til at levere input til et fælles spørgeskema til studenterevalueringen af obligatoriske kurser på fakultetet, samt støtte i forbindelse med implementering, inspiration og ressourcer vedr. evaluering.

IND er i gang med at opbygge en ressourceside om undervisningsevaluering, hvor skabeloner til skemaet, diverse inspirationsmaterialer og henvisninger kan findes.

Kontaktpersoner: Sebastian Horst og Christine Holm