01. marts 2010

Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet

Projektet har udarbejdet en rapport som med baggrund i didaktisk/pædagogisk forskning og danske og internationale erfaringer med byggeri giver et overblik over hvad der er afgørende for et godt undervisningsmiljø på universitetet, og hvad de fysiske rammer derfor skal kunne understøtte. Visionerne konkretiseres med bud på mulige ombygninger af HCØ-komplekset, Universitetsparken 5.

Foto: Christensen & Co Arkitekter. Fra venstre mod højre: Université de Jussieu, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Utrecht, Queen Mary Research Centre London, Malmø universitet

Rekvirent

Rapporten er udarbejdet for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR)/Campus Plan & Byg af Institut for Naturfagsdidaktik (Københavns Universitet),
Institut for Didaktik (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet) og Christensen og Co Arkitekter.

To rapporter:

Rapporten "Fremtidens undervisningsmiljø på universitetet" [pdf, 1,5 Mb] fra 26. februar 2010 giver et overblik anbefalingerne og ideerne til ombygninger af HCØ (findes også i højopløselig format [pdf, 8 Mb] velegnet til farveprint).

Der er også udarbejdet en Baggrundsrapport [pdf, 5,6 Mb] som giver et dybere indblik i de faktorer der spiller en rolle for det fysiske undervisningsmiljø. Rapporten giver baggrund og argumentation for anbefalingerne og indeholder en lang række eksempler på inspirerende uddannelsesbyggerier. Teksten tilbyder også et begrebsapparat til brug for de kommende ny- og ombygninger af undervisningsmiljøer på Københavns Universitet.

Vi modtager meget gerne kommentarer til rapporterne! De kan indsendes til Sebastian Horst

Baggrund for projektet

Københavns Universitet står i de kommende år over for et omfattende antal ny- og ombygninger som kommer til at berøre alle universitetets 8 fakulteter. Samlet set har de besluttede, de finansierede og de endnu ikke gennemførte byggeaktiviteter et omfang på ca. 4,9 mia. Undervisning er sammen med forskning og formidling en af KU's tre kernekompetencer. Men hvordan sikres det at undervisningsmiljøerne i disse byggerier også kommer til at afspejle den nyeste viden om hvordan man lærer bedst?

Denne publikation giver et overblik over hvad der er afgørende for et godt fysisk undervisningsmiljø på universitetet, og hvad de fysiske rammer derfor skal kunne
understøtte. Med udgangspunkt i didaktisk og pædagogisk forskning samt danske og internationale erfaringer med byggeri af uddannelsesinstitutioner giver publikationen et kvalificeret afsæt for debatten på KU om hvad vi må forlange af fremtidens fysiske undervisningsmiljø.

Formålet med publikationen er at kvalificere KU's fremtidige investeringer i forbindelse med planlægning af nybyggerier og ved omdannelse af utidssvarende undervisningsmiljøer i forbindelse med fortætningen. Publikationen skal bruges som en værktøjskasse der skal klæde ledelse, brugergrupper, planlæggere, arkitekter og andre beskæftiget med undervisningsmiljøet på til bedre at kunne beskrive hvordan KU's fremtidige undervisningsmiljø skal se ud så det bedst muligt understøtter læring.

Som en del af arbejdet blev nogle studerende og ansatte på Det Naturvidenskabelige Fakultet indbudt til en workshop, hvor de fik til opgave at omsætte de generelle anbefalinger til konkrete forslag om ombygninger af undervisningsmiljøet på HCØ, Universitetsparken 15.

Udvalgte ideer fra workshoppen er efterfølgende blevet bearbejdet til tre eksempler som indgår i materialet. Alle tre HCØ-eksempler har imidlertid en generel værdi og vil også kunne bruges som input til nytænkning af undervisningsmiljøet andre steder på KU. De øvrige illustrationer er eksempler på inspirerende miljøer på andre uddannelsesinstitutioner. Både denne publikations anbefalinger og eksemplerne er nærmere beskrevet i projektets baggrundsrapport.

Projektdeltagere

Projektet udføres i et samarbejde mellem IND og DPU, Århus Universitet. Projektdeltagere er Sebastian Horst, Lise Degn og Kjeld Bagger Laursen, alle IND, samt Morten Misfeldt, DPU, Århus Universitet.

Varighed

Projektet løber fra oktober 2009 til marts 2010.