Afslutningsseminar:

Videnskabsformidling med nye medier til brug i undervisning

Den 9. juni kl. 13-16 blev afholdt et seminar hvor fokus var at præsentere og diskutere måder at formidle forskning til brug i skoler, gymnasier mv. med nye medier så som interaktive websider, blogs, wiki osv.

Seminaret bestod af en række korte oplæg (ca. 10 minutter) efterfulgt af diskussioner.

Seminaret udsprang af VVW-projektet hvor vi har undersøgt læreres brug af og ønsker til videnskabsformidlende hjemmesider i undervisning.

Program:

12.30 

Sandwich 

13.00

Velkomst og intro v/Sebastian Horst

13.10

Videnskabsformidling via web - resultater fra VVW-projektet
Sebastian Horst fortæller om resultaterne fra projektet som handlede om at undersøge læreres erfaringer og oplevelser med at bruge videnskabsformidlende websider i undervisning. Oplægget fokuserer på de ting lærerne efterlyser og forsøger at anvise hvordan man som producent kan imødekomme dette.

13.30

VirtuelGalathea3 - fra forskning til undervisning
Charlotte Hasager, seniorforsker ved Risø DTU, fortæller om hjemmesiden vg3.dk som er udviklet i samarbejde med Galathea forskere og erfarne lærere og nu anvendes i ungdomsuddannelser og 7.-10.kl. i grundskolen.

13.45

 

VirtuelGalathea3.dk i gymnasieundervisning
Mette Beier Jensen har i sit bachelorprojekt ved biologistudiet på KU undersøgt læreres oplevelse og vurdering af vg3.dk i deres biologiundervisning, og fortæller her om hvad der har betydning for om lærere vælger at benytte et webmateriale i undervisningen.

14.00

Videnskab.dk i undervisningen
Peter Hyldgaard, redaktør og projektudvikler, fortæller om arbejdet med at gøre videnskab.dk brugbar i undervisning. 

14.20

Kaffepause 

14.40

Interactive METEOSAT
Peter Brøgger Sørensen præsenterer et delprojekt under Eduspace hvor elever i Europa observerer vejret og uploader data som så vises på et aktuelt billede fra vejrsatellitten METEOSAT. På baggrund af dette er der øvelser som slutter med at lave en vejrudsigt.

15.00

Biotech Academy
Ulrich Johan Kudahl fortæller om Biotech Academy (BA) som er en studenterdrevet organisation, der udvikler case-baserede undervisningsprojekter inden for biologi, kemi, og bioteknologi til de danske gymnasier. Målet i BA er at udbrede interessen for naturvidenskab hos landets gymnasieelever, vise at naturvidenskaben er et kreativt felt, øge optaget på de naturvidenskabelige universitetsuddannelser og bidrage til faglig talentudvikling hos gymnasie- - såvel som universitetsstuderende.
Et af de nyeste projekter er et virtuelt laboratorium. Formålet med det virtuelle laboratorium er at give gymnasieelever mulighed for at løse en spændende bioteknologisk problemstilling, hvorigennem de oplever, hvordan et moderne bioteknologisk laboratorium fungerer, hvilke elementer det indeholder, og hvordan de bruges.

15.25

Hvor er de nye medier på vej hen og hvad betyder det for videnskabsformidling til undervisningsbrug?
Robin Engelhardt, forfatter og journalist på Ingeniøren, giver på baggrund af sit kendskab til nye mediers udvikling et bud på hvilke muligheder der er for videnskabsformidlingen til undervisningsbrug.

15.40

Afsluttende diskussion: Hvordan styrker vi videnskabsformidling med nye medier til brug i undervisning? 

16.00

Slut