02. marts 2007

Video i læreprocessen (idræt)

Lillan Madsen fra idræt har i gennem flere år eksperimenteret med at inddrage videooptagelser af de studerende, til at støtte læreprocesserne. Udviklingsprojektet retter síg mod at dokumentere og bygge videre på disse erfaringer. (Marts 07 - projektet er sat i bero, afventer evt senere genoptagelse og præcisering).

Projektbeskrivelse

Produkter:

Projektdeltagere:
Lillan Madsen (idræt)
(Lene Møller Madsen) (IND)
Christine Holm (IND)