Nye Naturfagslæreres Netværk 2010/2011

Netværket er blevet gennemført som et pilotprojekt i 2010/2011 med 15 deltagere fra skoler i hovedstadsområdet. 

Nye Naturfagslæreres Netværk er et tilbud om kursus og netværk for nye undervisere i naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser.

I dette kursus danner du et netværk med andre i samme situation, og du arbejder i projektgrupper med at transformere videnskabsfaget til undervisningsfag. Her får du et forum for erfaringsudveksling på tværs af skolekulturer, og du deltager i oplæg og diskussioner om den nyeste didaktiske forskning i undervisning i naturvidenskab.

Hvornår?

 Alle møder ligger tirsdag eftermiddage og varer 3 timer:

  • Tirsdag d. 31. august 2010
  • Tirsdag d. 9. november 2010
  • Tirsdag d. 11. januar 2011
  • Tirsdag d. 8. marts 2011
  • Tirsdag d. 3. maj 2011

Samlet arbejdsomfang vurderes til 50 timer. 

Yderligere information

Kurset er resultat af et udviklingsprojekt støttet af undervisningsministeriet. Læs mere om projektets baggrund og erfaringerne fra pilotprojektet på hjemmesiden:
http://www.ind.ku.dk/udvikling/projekter/naturfagslaereres_netvaerk

Du kan få yderligere oplysninger om Nye Naturfagslæreres Netværk ved at kontakte kursuskoordinator Claus Jessen (cjessen@ind.ku.dk eller 3145 1345) eller konsulent Christine Holm.