Kursus i Videnskabsteori for Informatikfaget

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, udbyder foråret/sommeren 2022 et kursus i informatikkens videnskabsteori. Kurset er udviklet i samarbejde med fagkonsulent for informatikfaget, Kathrine Madsen, og dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum.

Du kan se Henriks introduktion til kurset ifm. FIP i marts 2020 her: https://www.youtube.com/watch?v=T2MRW9o-v5M

Praktiske oplysninger

Kurset bliver afholdt som ren online undervisning. Den første del af kurset har form af et asynkront forløb, hvor de studerende arbejder individuelt og i peer-feedbackgrupper med stoffet. Forløbet afsluttes af et tre-dages fuldtids seminar, hvorefter de studerende arbejder under supervision med deres afsluttende eksamensprojekt. Såvel seminar som supervision foregår online. I løbet af det asynkrone forløb får de studerende underviserfeedback på en obligatorisk afleveringsopgave.

Senest 1/4-2022 Tilmeldingsfrist (se nedenfor)
Fra medio maj Materialer bliver tilgængelige online for tilmeldte kursister
4/7 - 9/8 Medieret online-diskussion af pensum og opgaver mellem kursister via Slack (asynkront, 15 timer om ugen)
10/8-12/8 Online synkronundervisning via Zoom (synkront med obligatorisk fremmøde, 7 timer pr. dag)
15/8-26/8 Individuelt arbejde med eksamensprojekt under online-vejledning (13,25 timer om ugen)

Pris og tilmelding

Kurset udbydes som et 5 ECTS-sommerkursus af Københavns Universitet. Pris og deadline for tilmelding afhænger af, om du vil følge kurset som efteruddannelse, som meritstuderende eller som studerende på Københavns Universitet.

Hvis du ikke er studerende på KU, skal du tilmelde dig faget via tilmeldingen for enkeltfag, se https://www.science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/. For at komme til tilmeldingsformularen skal du trykke på TILMELDING. Når din tilmelding så er blevet registreret og godkendt, får du en optagelsesmail.

KU SCIENCE kræver som standard matematik A som adgangskrav til alle kurser for eksterne ansøgere. Til dette kursus vil det dog IKKE være et strengt krav. Hvis du ikke har matematik A, vil du blive bedt om at indsende en kort beskrivelse af dine adgangsgivende kompetencer. Kursusarrangørerne vil herefter på en individuel basis vurdere, om du er kvalificeret til at blive optaget på kurset. Vi vil her overvejende lægge samme kriterier til grund, som der bruges på AU’s Master i Informatikundervisning.

Tilmeldingsfristen er 1. april, og du vil få at vide, om du er optaget senest 15. maj. Så snart du er optaget på kurset, kan du skrive til os på vtinf@ind.ku.dk for at få adgang til kursusmaterialerne og blive oprettet på Slack. Hvis du ikke nåede den oprindelige tilmeldingsfrist, kan du eftertilmelde dig til kurset indtil den 18. juni. Vi kan dog ikke garantere, at eftertilmeldte studerende når at blive oprettet i systemet, så de har adgang til undervisningsmaterialet før kursusstart. 

Du kan læse mere om pris og tilmelding her: https://www.science.ku.dk/uddannelser/andre-tilbud/sommerkurser/

Du kan se mere om kursets indhold mv. her: https://kurser.ku.dk/course/nndb19008u 

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller forløb, kan du skrive til vtinf@ind.ku.dk