Kursus i Videnskabsteori for Informatikfaget

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, udbyder foråret/sommeren 2020 et kursus i informatikkens videnskabsteori. Kurset er udviklet i samarbejde med fagkonsulent for informatikfaget, Kathrine Madsen, og dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum.

Du kan se Henriks introduktion til kurset ifm. FIP i marts 2020 her: https://www.youtube.com/watch?v=T2MRW9o-v5M

Praktiske oplysninger

I lyset af Corona-situationen har vi desuden besluttet at omlægge al undervisningen til online-undervisning.

Senest 21/6 Tilmeldingsfrist (se nedenfor)
Fra medio maj Materialer bliver tilgængelige online for tilmeldte kursister
29/6-11/8 Medieret online-diskussion af pensum og opgaver mellem kursister via Slack (asynkront, 15 timer om ugen)
12/8-14/8 Online synkronundervisning via Zoom (delvist synkront, 7 timer pr. dag)
14/8-28/8 Individuelt arbejde med eksamensprojekt under online-vejledning (13,25 timer om ugen)

Pris og tilmelding

Kurset udbydes som et 5 ECTS-sommerkursus af Københavns Universitet. Pris og deadline for tilmelding afhænger af, om du vil følge kurset som efteruddannelse, som meritstuderende eller som studerende på Københavns Universitet.

Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset via såkaldt eftertilmelding til enkeltfag, se https://www.science.ku.dk/efter-og-videreuddannelse/enkeltfag/. For at komme til tilmeldingsformularen skal du trykke på TILMELDING. Når din tilmelding så er blevet registreret og godkendt, får du en optagelsesmail.
Tilmeldingen lukker 21. juni 2020. Så snart du har tilmeldt dig, kan du skrive til os på vtinf@ind.ku.dk for at få adgang til kursusmaterialerne og blive oprettet på Slack.

Du kan læse mere om pris og tilmelding her: https://www.science.ku.dk/uddannelser/andre-tilbud/sommerkurser/

Du kan se mere om kursets indhold mv. her: https://kurser.ku.dk/course/nndb19008u/2019-2020

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller forløb, kan du spørge Mikkel Willum Johansen: mwj@ind.ku.dk