Kursus i Videnskabsteori for Informatikfaget

Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, udbyder foråret/sommeren 2020 et kursus i informatikkens videnskabsteori. Kurset er udviklet i samarbejde med fagkonsulent for informatikfaget, Kathrine Madsen, og dækker de videnskabsteoretiske dele af den fagpakke, der giver undervisningskompetence i informatikfaget i gymnasieskolen. Kurset vil beskæftige sig med både videnskabsteoretiske, juridiske og etiske emner af relevans for informatikfaget, og vil undersøge og diskutere den rolle informatik og datalogi spiller i det offentlige rum.

Forløb

Kurset vil forløbe som en kombination af online-learning og et kort on-campus forløb, og vil blive afsluttet med et individuelt projekt, der vil give de studerende mulighed for at relatere kursets indhold til undervisningspraksis. Online-delen af kurset vil løbe i foråret/sommeren 2020, og on-campusdelen vil finde sted 12. til 14. august 2020.

Pris og tilmelding

Kurset udbydes som et 5 ECTS-sommerkursus af Københavns Universitet. Pris og deadline for tilmelding afhænger af, om du vil følge kurset som efteruddannelse, som meritstuderende eller som studerende på Københavns Universitet.

Du kan læse mere om pris og tilmelding her: https://www.science.ku.dk/uddannelser/andre-tilbud/sommerkurser/

Du kan se mere om kursets indhold mv. her: https://kurser.ku.dk/course/nndb19008u/2019-2020

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller forløb, kan du spørge Mikkel Willum Johansen: mwj@ind.ku.dk