Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen – Københavns Universitet

Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen

Efteruddannelseskursus for gymnasielærere i matematik, 2018-2019.
Tilmeldingsfristen er udsat til 27. juni 2018.

Hvordan planlægger du, at udrulle de nye læreplaner i matematik med nye faglige emner og eksamensformer?

Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet udbyder i samarbejde med Matematiklærerforeningen et kursus for matematiklærere på de gymnasiale uddannelser: ”Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen”.

Kurset giver konkret hjælp til design af undersøgelsesbaserede undervisningsforløb, som samtidig imødekommer de nye styringsdokumenter for faget efter reformen.

Formål

Formålet med kurset er at hjælpe både erfarne og mindre erfarne lærere godt i gang med at udvikle undervisningsforløb rettet mod de nye målbeskrivelser for matematikundervisningen på alle tre niveauer. Der vil blive arbejdet med: lineære modeller i grundforløbet, vektorer i to dimensioner til alle niveauer, sandsynlighedsteori, og diskret matematik med bl.a. kombinatorik. Deltagerne vil herudover få sparring og vejledning til at fordybe sig yderligere i et emne, de selv vælger.

Kurset begynder med en introduktion til nye tilgange til undersøgelsesbaseret matematikundervisning, herunder praktiske værktøjer til at udarbejde og justere forløb med fokus på elevernes undersøgende virksomhed, når der undervises i nye emner. Forløbene vil i særlig grad understøtte elevernes udvikling af begrebsforståelse gennem problemløsningsopgaver, der styrker deres ræsonnements- og kommunikationskompetencer. Forløbene vil desuden støtte forberedelsen af eleverne på de nye tiltag i både den skriftlige og mundtlige eksamen.

Endelig arbejdes der på at forberede deltagerne til at dele deres udbytte, herunder de udviklede forløb, med deres faggruppe på skolen. Det kan i den forbindelse være en god idé at komme mere en én lærer fra hver skole, men det er ikke et krav.

Detaljeret kursusbeskrivelse

Download: Matematik i forandring – kom godt i gang med reformen, detaljeret kursusbeskrivelse

Kursusledere

Postdoc Britta Eyrich Jessen & Professor Carl Winsløw

Tilmelding

Tilmelding senest 1. juni 2018 via matematiklærerforeningens hjemmeside: http://www.lmfk.dk/Kurser-Matematikkurser

Pris 

8.750 kr. pr. deltager.

Tid og sted:

Østdanmark: Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K
Vestdanmark: Århus Katedralskole.
Fremmøde: 7 torsdage á 4 timers undervisning i perioden august 2018 til marts 2019.
Se datoerne i detaljerede kursusbeskrivelse.

Kontakt for yderligere information

Britta Eyrich Jessen, britta.jessen@ind.ku.dk