Nye Naturfagslæreres Netværk 2012-2013

Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet inviterede i skoleåret 2012/2013 nyuddannede lærere i naturvidenskabelige fag til kursus/netværksdannelse.

Kurset omfattede oplæg om nye didaktiske principper, anvendelse af ny teknologi, inddragelse af virksomheder og institutioner i din undervisning mm. Samtidig gav kurset mulighed for at møde andre nyuddannede, som som man kunne diskutere med, dele erfaringer med og danne netværk med. Der var mulighed for at udvikle og forfine sine undervisningsforløb i et samarbejde med andre fagkolleger.

Kurset havde plads til 20 deltagere, og der  Der afholdtes 4 netværksmøder på hver på 4 timer, hvor hele holdet mødes. Mellem møderne vil deltagerne arbejde sammen i mindre grupper.

Program for og materialer fra netværksmøderne

Torsdag d. 6. september 2012 kl. 10 - 14:

Torsdag d. 08. november 2012 kl. 10 - 14:

  • Anvendelse af nyeste teknologi i naturfagene (smartphones, video, multimedier mv.)
  • Læringsteori og begrebsdannelse hos elever

Torsdag d. 17. januar 2013 kl. 10 - 14: 

Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 10 - 14:

Alle fire møder blev holdt på Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 1350 København K.

Eksempler på forløb udviklet af kursusdeltagerne

Erfaringer fra kurset

Kurset blev holdt som led i et udviklingsprojekt støttet af UVM. Man kan læse om erfaringerne  fra netværkskurset på udviklingsprojektets hjemmeside:
http://www.ind.ku.dk/projekter/nat-net-2012-2013/

Yderligere information

Ønsker du flere oplysninger eller har du spørgsmål, så kontakt kursuskoordinator Claus Jessen (cjessen@ind.ku.dk eller 3145 1345) eller konsulent Christine Holm (cholm@ind.ku.dk)