KU indgår i et nordisk samarbejde om en såkaldt "dobbelt-grad" kandidatuddannelse i matematikkens didaktik, kaldet NORDIMA. 5 universiteter fra Norge, Danmark og Finland er med i samarbejdet. På Københavns Universitet er uddannelsen forankret hos Institut for Naturfagenes Didaktik med professor Carl Winsløw som koordinator.

Studerende fra KU med en bachelorgrad i matematik har mulighed for søge ind på NORDIMA, hvor man kan kombinere videregående studier i matematik med matematikkens didaktik. Uddannelsen giver en såkaldt "dobbeltgrad" og finder sted dels ved Universitetet i Agder, Kristianssand, og dels ved Københavns Universitet (et år hvert sted - med mulighed for mobilitetsstøtte).

Mere information om uddannelsen:

Kontaktkoordinator for uddannelsen, Carl Winsløw

Se også: