Specialeprojekter, bachelorprojekter og projekter uden for kursusregi – Københavns Universitet

Projektstuderende > Specialeprojekter, bac...

Specialeprojekter, bachelorprojekter og projekter uden for kursusregi

Du har flere forskellige muligheder for at skrive projekt på IND både på din bachelor- og kandidatuddannelse. De gældende regler for projekter skal du altid undersøge på din Uddannelsesside på KUnet.

Speciale

På IND kan du skrive et didaktisk speciale sammen med en vejleder fra IND. Dit speciale vil blive registreret på den uddannelse du er indskrevet på og du kan eventuelt have en medvejleder fra din uddannelse. Sammen med en vejleder definerer du et specialeprojekt og udfylder en Specialekontrakt, reglerne for specialet findes på KUnet og vejledning til hvordan du finder en vejleder til dit projekt kan du få mere information om ved at kontakte Lene Møller Madsen eller Nadja Nordmaj.

Bachelorprojekt

Du har mulighed for at skrive dit bachelorprojekt på IND. Sammen med en vejleder definerer du et projekt og udfylder en Bachelorkontrakt, reglerne for bachelorprojekt findes på KUnet og vejledning til hvordan du finder en vejleder til dit projekt kan du få mere information om ved at kontakte Lene Møller Madsen eller Nadja Nordmaj.

Projekt uden for kursusregi – bacheloruddannelse

På din bacheloruddannelse kan du bruge optil 15 ECTS point på et Projekt uden for kursusregi. Projektet kan udspringe af en specifik faglig interesse og giver mulighed for at dykke ned i et valgfrit emne. Sammen med en faglig vejleder på IND definerer du projektet og skriver en projektbeskrivelse, se KUnet for specifik vejledning til projektbeskrivelsen.

Projekt uden for kursusregi – kandidatuddannelse

På din kandidatuddannelse kan du bruge optil 15 ECTS point på et Projekt uden for kursusregi. Du skal dog være opmærksom på sammensætningen af din kandidatuddannelse, se KUnet for specifik vejledning til opbygning af din kandidatuddannelse. Under menuen Project outside the course scope på din Uddannelsesside på KUnet kan du se vejledning til projektet.

Virksomhedsprojekt

Med et virksomhedsprojekt på IND har du mulighed for at lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation uden for Københavns Universitet. Det kunne være på et gymnasium, et museum eller i en virksomhed der arbejder med naturvidenskabelig formidling. Læs mere om reglerne for Virksomhedsprojekt på din Uddannelsesside på KUnet. For yderligere information, tag kontakt med Lene Møller Madsen eller Nadja Nordmaj.