Master i scienceundervisning – Københavns Universitet

 

Masteruddannelsen i scienceundervisning er en forskningsbaseret uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring indeholder videregående studier inden for scienceundervisning.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet, og første runde startede i august 2015. Undervisningstedet forsøges tilpasset de aktuelle deltagere. Nyborg gymnasium lægger hus til holdet, som startede sommeren 2016.

Ansøgning om optagelse med med studiestart i august 2017

Ansøgning foregår elektronisk via Aarhus Universitet. 

Se nærmere under: Tilmelding

Der vil blive afholdt informationsmøder for interesserede i København og Aarhus.

Den ordinære tilmeldingsfrist er den 1. maj 2017. Det er fortsat muligt at tilmelde sig sålænge der er ledige pladser, dog senest ca. 3 uger før første kursusgang. Man kan melde sig til hele uddannelsen såvel som enkelte fag. Du kan læse mere om krav til ansøgning mm. under: Tilmelding

Tilmelding til enkelte kurser i efteråret 2017

Der er åbent for tilmelding til følgende kurser i efteråret:

  • Kursus 1: Naturfagsdidaktik
  • Kursus 2: Evaluering
  • Kursus 5: It i scienceundervisning
  • Kursus 6: Praktisk arbejde

Man kan tilmelde sig frem til ca. 3 uger før kursusstart under forudsætning af at der er ledige pladser. Fristerne i efteråret vil formentlig være ca. 1. august og 9. oktober.
Prisen er 6000 kr. pr kursus. 
Se nærmere under: Tilmelding

Målgruppe

Formålet med masteruddannelsen i scienceundervisning er at efter- og videreuddanne undervisere i de naturvidenskabelige fag. Masteruddannelsen retter sig mod erfarne undervisere, der eftersøger tid og sted til at reflektere over egen undervisning og elevernes læring, samt undervisere, der ønsker at engagere sig i udviklingsarbejde på deres undervisningssted.

Den erhvervsmæssige målgruppe er primært undervisere inden for naturvidenskab på ungdomsuddannelserne, samt undervisere inden for naturfagene på læreruddannelserne. Masteruddannelsesn i scienceundervisning er også relevant for naturfagsformidlere i uformelle læringsmiljøer, som museer og sciencecentre.